#
0 kết quả
#

  Menu

  Bảng giá
  CMC Elastic GPU
  Chọn DC - Hệ điều hành
  Hệ điều hành
  Chọn loại GPU NVIDIA

  CMC Data Center chuẩn Tier 3 duy nhất tại Việt Nam với chứng chỉ bảo mật PCI DSS.

  CentOs: Bản CentOS 7.0

  37.800.000
  VND/tháng
  • 1 GPU 32GB RAM
  • 4vCore CPU
  • 10GB RAM
  • 100GB SSD Disk
  • 1 Public IP
  • Unlimited Bandwidth
  • 500 Mbps Network
  • Support 24/7
  Đăng ký ngay
  38.300.000
  VND/tháng
  • 1 GPU 32GB RAM
  • 6vCore CPU
  • 12GB RAM
  • 100GB SSD Disk
  • 1 Public IP
  • Unlimited Bandwidth
  • 500 Mbps Network
  • Support 24/7
  Đăng ký ngay
  38.900.000
  VND/tháng
  • 1 GPU 32GB RAM
  • 8vCore CPU
  • 16GB RAM
  • 100GB SSD Disk
  • 1 Public IP
  • Unlimited Bandwidth
  • 500 Mbps Network
  • Support 24/7
  Đăng ký ngay
  40.000.000
  VND/tháng
  • 1 GPU 32GB RAM
  • 10vCore CPU
  • 24GB RAM
  • 100GB SSD Disk
  • 1 Public IP
  • Unlimited Bandwidth
  • 500 Mbps Network
  • Support 24/7
  Đăng ký ngay
  44.100.000
  VND/tháng
  • 1 GPU 32GB RAM
  • 24vCore CPU
  • 48GB RAM
  • 100GB SSD Disk
  • 1 Public IP
  • Unlimited Bandwidth
  • 500 Mbps Network
  • Support 24/7
  Đăng ký ngay
  Lựa chọn gói cho bạn
  Core CPU
  RAM
  SSD DISK
  HDD DISK
  PUBLIC IP
  GPU 32 GB RAM
  Lựa chọn gói cho bạn
  Khởi tạo ngay

  * Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.
  * Vui lòng liên hệ 1900.2010 nếu quý khách có nhu cầu khác.
  6.800.000
  VND/tháng
  • 1 dedicated GPU
  • 4vCore CPU
  • 10GB RAM
  • 100GB SSD Disk
  • 1 Public IP
  • Unlimited Bandwidth
  • 500 Mbps Network
  • Support 24/7
  Đăng ký ngay
  7.300.000
  VND/tháng
  • 1 dedicated GPU
  • 6vCore CPU
  • 12GB RAM
  • 100GB SSD Disk
  • 1 Public IP
  • Unlimited Bandwidth
  • 500 Mbps Network
  • Support 24/7
  Đăng ký ngay
  7.900.000
  VND/tháng
  • 1 dedicated GPU
  • 8vCore CPU
  • 16GB RAM
  • 100GB SSD Disk
  • 1 Public IP
  • Unlimited Bandwidth
  • 500 Mbps Network
  • Support 24/7
  Đăng ký ngay
  9.000.000
  VND/tháng
  • 1 dedicated GPU
  • 10vCore CPU
  • 24GB RAM
  • 100GB SSD Disk
  • 1 Public IP
  • Unlimited Bandwidth
  • 500 Mbps Network
  • Support 24/7
  Đăng ký ngay
  13.100.000
  VND/tháng
  • 1 dedicated GPU
  • 24vCore CPU
  • 48GB RAM
  • 100GB SSD Disk
  • 1 Public IP
  • Unlimited Bandwidth
  • 500 Mbps Network
  • Support 24/7
  Đăng ký ngay
  Lựa chọn gói cho bạn
  Core CPU
  RAM
  SSD DISK
  HDD DISK
  PUBLIC IP
  GPU dedicated
  Lựa chọn gói cho bạn
  Khởi tạo ngay

  * Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.
  * Vui lòng liên hệ 1900.2010 nếu quý khách có nhu cầu khác.
  Kết nối với chúng tôi