#
0 kết quả
#

Menu

Bảng giá
CMC Elastic GPU
Chọn DC - Hệ điều hành
Hệ điều hành
Chọn loại GPU NVIDIA

CMC Data Center chuẩn Tier 3 duy nhất tại Việt Nam với chứng chỉ bảo mật PCI DSS.

CentOs: Bản CentOS 7.0

37.980.000
VND/tháng
 • 1 GPU 32GB RAM
 • 4vCore CPU
 • 10GB RAM
 • 100GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • Unlimited Bandwidth
 • 500 Mbps Network
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
38.460.000
VND/tháng
 • 1 GPU 32GB RAM
 • 6vCore CPU
 • 12GB RAM
 • 100GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • Unlimited Bandwidth
 • 500 Mbps Network
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
39.276.000
VND/tháng
 • 1 GPU 32GB RAM
 • 8vCore CPU
 • 16GB RAM
 • 100GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • Unlimited Bandwidth
 • 500 Mbps Network
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
40.668.000
VND/tháng
 • 1 GPU 32GB RAM
 • 10vCore CPU
 • 24GB RAM
 • 100GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • Unlimited Bandwidth
 • 500 Mbps Network
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
46.092.000
VND/tháng
 • 1 GPU 32GB RAM
 • 24vCore CPU
 • 48GB RAM
 • 100GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • Unlimited Bandwidth
 • 500 Mbps Network
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
6.980.000
VND/tháng
 • 1 dedicated GPU
 • 4vCore CPU
 • 10GB RAM
 • 100GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • Unlimited Bandwidth
 • 500 Mbps Network
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
7.460.000
VND/tháng
 • 1 dedicated GPU
 • 6vCore CPU
 • 12GB RAM
 • 100GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • Unlimited Bandwidth
 • 500 Mbps Network
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
8.276.000
VND/tháng
 • 1 dedicated GPU
 • 8vCore CPU
 • 16GB RAM
 • 100GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • Unlimited Bandwidth
 • 500 Mbps Network
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
9.668.000
VND/tháng
 • 1 dedicated GPU
 • 10vCore CPU
 • 24GB RAM
 • 100GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • Unlimited Bandwidth
 • 500 Mbps Network
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
15.092.000
VND/tháng
 • 1 dedicated GPU
 • 24vCore CPU
 • 48GB RAM
 • 100GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • Unlimited Bandwidth
 • 500 Mbps Network
 • Support 24/7
Đăng ký ngay

* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.

* Quý khách có nhu cầu gói dịch vụ khác, vui lòng liên hệ bộ phận Kinh doanh qua Hotline: 1900.2010.

Kết nối với chúng tôi