#
0 kết quả
#

Menu

Bảng giá
CMC Storage S3
140.000
VND/100GB/tháng
 • 1 - 5TB Storage
 • 1 Public IP
 • Unlimited Bandwidth
 • 200 Mbps Network
 • API Connection
 • Free Firewall Protection Layer 3 - 4
 • Object Storage
Đăng ký ngay
130.000
VND/100GB/tháng
 • 5 - 10TB Storage
 • 1 Public IP
 • Unlimited Bandwidth
 • 200 Mbps Network
 • API Connection
 • Free Firewall Protection Layer 3 - 4
 • Object Storage
Đăng ký ngay
120.000
VND/100GB/tháng
 • > 10TB Storage
 • 1 Public IP
 • Unlimited Bandwidth
 • 200 Mbps Network
 • API Connection
 • Free Firewall Protection Layer 3 - 4
 • Object Storage
Đăng ký ngay

* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.