#
0 kết quả
#

Menu

CRM as a service
#
Kết nối đa đạng, triển khai nhanh chóng
API Connect kết hợp với dịch vụ Thoại của CMC Telecom hỗ trợ doanh nghiệp đang sử dụng các phần mềm của các hãng nổi tiếng như Salesforce, Microsoft, SAP, Oracle hay các CRM/ERP của các nhà phát triển trong nước như Getfly CRM, KiotViet, Misa CRM… có thể dễ dàng tải add-on CMC API Connect từ Appstore của ứng dụng, hoặc thông qua việc tích hợp SDK nhanh chóng theo template có sẵn, trong vòng không quá 10 phút Doanh nghiệp đã có thể kết nối sử dụng dịch vụ Thoại của CMC với đầy đủ tính năng như mô hình truyền thống mà không phải đầu tư thêm bất kỳ hạ tầng thiết bị tốn kém nào (Bao gồm tổng đài, điện thoại, IP phone, server, thiết bị truyền dẫn kết nối. Trừ kết nối Internet thông thường).
Gia tăng giá trị và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp
Không chỉ có vậy, với nền tảng phân tích dữ liệu lớn ứng dụng Trí tuệ nhân tạo, CMC API Connect có chức năng như một Data Warehouse cho phép phân tích các nguồn dữ liệu khác nhau từ Mạng xã hội, từ các nội dung Internet và từ lịch sử người dùng di động… tích hợp với các ứng dụng của Doanh nghiệp để gia tăng thêm giá trị cho mỗi tác vụ và nâng cao hiệu quả kinh doanh một cách rõ ràng.
#
Các thành phần chính của nền tảng API Connect

Big Data Platform

Nền tảng xử lý dữ liệu với các thuật toán học máy, đầu vào là các nguồn dữ liệu đầu vào từ Data Sourcing, bao gồm: Mạng xã hội, History trình duyệt Internet, B.I của các hệ thống viễn thông…Đầu ra có thể là các phân tích chuyên sâu như chỉ số tín dụng cá nhân (Credit Scoring), Khuyến nghị sản phẩm phù hợp (Product Recommendation), Xử lý khủng hoảng truyền thông và giám sát thương hiệu trên môi trường Internet (Social Listening), Number Profiling…

REST/API Platform

Nền tảng cho phép triển khai các ứng dụng microservices được thiết kế trên các container, cho phép hệ thống với kiến trúc phức tạp trở nên linh hoạt (agile) và đảm bảo hiệu suất cao với hàng triệu giao dịch trong ngày và mô hình này đang được IBM, Uber, Netflix áp dụng cho các ứng dụng của họ. API Platform có chức năng kết nối các ứng dụng CRM/ERP tới dịch vụ thoại của Telco, tổng đài Cloud PBX của doanh nghiệp, cũng như kết nối tới Big Data Platform.

CTI/Cloud PBX

Cho phép kết nối tới tổng đài doanh nghiệp đã đầu tư trước đó (IP/Analog) hoặc kết nối tới tổng đài của Telco (SS7/SIP). Trong trường hợp doanh nghiệp chưa có tổng đài thì hệ thống đồng thời cũng tích hợp sẵn chức năng tổng đài trên nền tảng điện toán đám mây. Việc cung cấp tổng đài được triển khai theo mô hình multi-tenancy đảm bảo các doanh nghiệp hoàn toàn chủ động về tài nguyên giống như sở hữu riêng một hệ thống tổng đài đầy đủ và bảo mật.

API Security

Giải pháp bảo mật cho API, đảm bảo việc kết nối an toàn giữa các hệ thống thông tin quan trọng.

Data Sourcing

Bao gồm các nguồn dữ liệu trên Internet, Mạng xã hội hay kết nối tới hệ thống B.I của nhà mạng Viễn thông.

Apps

Các phần mềm ứng dụng CRM, ERP như Salesforce, SAP, Oracle, Microsoft hay các Appstore của chính các ứng dụng này. Ngoài ra là các ứng dụng CRM/ERP mã nguồn mở như SugarCRM, các ứng dụng của các nhà phát triển Việt Nam như Kiot Việt, Misa CRM, GetFly…

Các thành phần chính của nền tảng API Connect

Big Data Platform

Nền tảng xử lý dữ liệu với các thuật toán học máy, đầu vào là các nguồn dữ liệu đầu vào từ Data Sourcing, bao gồm: Mạng xã hội, History trình duyệt Internet, B.I của các hệ thống viễn thông…Đầu ra có thể là các phân tích chuyên sâu như chỉ số tín dụng cá nhân (Credit Scoring), Khuyến nghị sản phẩm phù hợp (Product Recommendation), Xử lý khủng hoảng truyền thông và giám sát thương hiệu trên môi trường Internet (Social Listening), Number Profiling…

REST/API Platform

Nền tảng cho phép triển khai các ứng dụng microservices được thiết kế trên các container, cho phép hệ thống với kiến trúc phức tạp trở nên linh hoạt (agile) và đảm bảo hiệu suất cao với hàng triệu giao dịch trong ngày và mô hình này đang được IBM, Uber, Netflix áp dụng cho các ứng dụng của họ. API Platform có chức năng kết nối các ứng dụng CRM/ERP tới dịch vụ thoại của Telco, tổng đài Cloud PBX của doanh nghiệp, cũng như kết nối tới Big Data Platform.

API Security

Giải pháp bảo mật cho API, đảm bảo việc kết nối an toàn giữa các hệ thống thông tin quan trọng.

CTI/Cloud PBX

Cho phép kết nối tới tổng đài doanh nghiệp đã đầu tư trước đó (IP/Analog) hoặc kết nối tới tổng đài của Telco (SS7/SIP). Trong trường hợp doanh nghiệp chưa có tổng đài thì hệ thống đồng thời cũng tích hợp sẵn chức năng tổng đài trên nền tảng điện toán đám mây. Việc cung cấp tổng đài được triển khai theo mô hình multi-tenancy đảm bảo các doanh nghiệp hoàn toàn chủ động về tài nguyên giống như sở hữu riêng một hệ thống tổng đài đầy đủ và bảo mật.

Data Sourcing

Bao gồm các nguồn dữ liệu trên Internet, Mạng xã hội hay kết nối tới hệ thống B.I của nhà mạng Viễn thông.

Apps

Các phần mềm ứng dụng CRM, ERP như Salesforce, SAP, Oracle, Microsoft hay các Appstore của chính các ứng dụng này. Ngoài ra là các ứng dụng CRM/ERP mã nguồn mở như SugarCRM, các ứng dụng của các nhà phát triển Việt Nam như Kiot Việt, Misa CRM, GetFly…

Minh họa tích hợp API Connect với các big CRM

Salesforce
Microsoft Dynamic CRM