#
0 kết quả
#

  Menu

  CMC Security Scanning
  #
  CMC Security Scanning
   CMC Security Scanning - Dịch vụ rà quét lỗ hổng bảo mật miễn phí 100%
   Chúng tôi cung cấp giải pháp đánh giá an ninh toàn diện cho mạng nội bộ, website, tự động dò quét lỗ hổng theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo cho hệ thống và website của bạn khỏi các nguy cơ tấn công cả bên trong lẫn bên ngoài.
  Đăng ký ngay
  Tính năng
  #

  Tự động thu thập, rà quét thông tin, phát hiện các điểm yếu liên quan đến cấu hình dịch vụ, cấu hình Cloud Server, Server vật lý hoặc VPS.

  #

  Tự động rà quét, phát hiện các điểm yếu an ninh hệ điều hành, an ninh website và các dịch vụ online dựa trên cơ sở dữ liệu lỗ hổng phần mềm.

  #

  Phát hiện các dấu hiệu bất thường trong hệ thống, có thể là nguồn gốc của các phần mềm tấn công.

  #

  Hỗ trợ trích xuất thông tin báo cáo về tình trạng an ninh của Server, của website và các ứng dụng online, báo cáo các lỗ hổng và đánh giá mức độ nghiêm trọng với từng lỗi.

  #

  Đề xuất các biện pháp khắc phục tương ứng với các lỗ hổng và các thông tin thu thập được.

  Tính năng
  #

  Tự động thu thập, rà quét thông tin, phát hiện các điểm yếu liên quan đến cấu hình dịch vụ, cấu hình Cloud Server, Server vật lý hoặc VPS.

  #

  Tự động rà quét, phát hiện các điểm yếu an ninh hệ điều hành, an ninh website và các dịch vụ online dựa trên cơ sở dữ liệu lỗ hổng phần mềm.

  #

  Phát hiện các dấu hiệu bất thường trong hệ thống, có thể là nguồn gốc của các phần mềm tấn công.

  #

  Hỗ trợ trích xuất thông tin báo cáo về tình trạng an ninh của Server, của website và các ứng dụng online, báo cáo các lỗ hổng và đánh giá mức độ nghiêm trọng với từng lỗi.

  #

  Đề xuất các biện pháp khắc phục tương ứng với các lỗ hổng và các thông tin thu thập được.

  CMC Security Scanning hoạt động như thế nào?

  Bước 1

  #

  Tự động thu thập
  thông tin

  Bước 2

  #

  Dò quét lỗ hổng
  theo yêu cầu

  Bước 3

  #

  Chủ động tấn công
  kiểm thử

  Bước 4

  #

  Tự động gửi
  thông báo

  Bước 5

  #

  Hỗ trợ khắc phục
  khẩn cấp

  Giải pháp bao gồm các sản phẩm
  #

  CMC Security Scanning 4Network

  Giải pháp đảm bảo an ninh mạng toàn diện cho hệ thống mạng và Server.

  #

  CMC Security Scanning 4Website

  Giải pháp đảm bảo an ninh mạng toàn diện cho website của cá nhân và doanh nghiệp.

  Đăng ký ngay