Cloud Servers

Đăng ký ngay

Support Operator System

CentOS
Ubuntu
Debian
Fedora
Windows

Addons

Backups

Backup là gì?

Load Balancer

Load Balancer là gì

IBM Security

Bảo mật IBM là gì

SSL Certificates

Chứng chỉ SSL
 

Hệ thống quản trị thân thiện

 

Data Center toàn quốc

Chọn Data Center nơi bạn muốn đặt Cloud Server của bạn

locations map
 
 
 

Câu hỏi thường gặp

Xem thêm về các hướng dẫn của CMC Cloud Server