#
0 kết quả
#

Menu

Bảng Giá
Bảng giá Elastic compute
Hệ điều hành

CMC Data Center chuẩn Tier 3 duy nhất tại Việt Nam với chứng chỉ bảo mật PCI DSS.

Mục đích sử dụng
Web
WordPress
Joomla
CMS
Web Server
Proxy
Khác
Database
MySQL
MongoDB
PostgreSQL
SQL Server
MariaDB
Khác
High Tech
Ai
Big Data
ML
IoT
Proxy
Khác
Business
CRM
ERP
PBX
SCM (git)
PSM
Khác
Khác
Services
Khác

CentOs: Bản CentOS 6.7 và CentOS 7.0

270.000
VND/tháng
 • 1vCore CPU
 • 1GB RAM
 • 20GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • 500 Mbps Domestic bandwidth
 • 10Mbps/5Mbps International bandwidth
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
405.000
VND/tháng
 • 1vCore CPU
 • 2GB RAM
 • 30GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • 500 Mbps Domestic bandwidth
 • 10Mbps/5Mbps International bandwidth
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
540.000
VND/tháng
 • 2vCore CPU
 • 2GB RAM
 • 40GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • 500 Mbps Domestic bandwidth
 • 10Mbps/5Mbps International bandwidth
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
810.000
VND/tháng
 • 2vCore CPU
 • 4GB RAM
 • 60GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • 500 Mbps Domestic bandwidth
 • 10Mbps/5Mbps International bandwidth
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
1,836,000
VND/tháng
 • 4vCore CPU
 • 8GB RAM
 • 200GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • 500 Mbps Domestic bandwidth
 • 10Mbps/5Mbps International bandwidth
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
270.000
VND/tháng
 • 1vCore CPU
 • 1GB RAM
 • 20GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • 500 Mbps Domestic bandwidth
 • 10Mbps/5Mbps International bandwidth
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
450.000
VND/tháng
 • 1vCore CPU
 • 2GB RAM
 • 30GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • 500 Mbps Domestic bandwidth
 • 10Mbps/5Mbps International bandwidth
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
540.000
VND/tháng
 • 2vCore CPU
 • 2GB RAM
 • 40GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • 500 Mbps Domestic bandwidth
 • 10Mbps/5Mbps International bandwidth
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
1080.000
VND/tháng
 • 2vCore CPU
 • 4GB RAM
 • 60GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • 500 Mbps Domestic bandwidth
 • 10Mbps/5Mbps International bandwidth
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
1.850.000
VND/tháng
 • 4vCore CPU
 • 8GB RAM
 • 200GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • 500 Mbps Domestic bandwidth
 • 10Mbps/5Mbps International bandwidth
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
270.000
VND/tháng
 • 1vCore CPU
 • 1GB RAM
 • 20GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • 500 Mbps Domestic bandwidth
 • 10Mbps/5Mbps International bandwidth
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
450.000
VND/tháng
 • 1vCore CPU
 • 2GB RAM
 • 30GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • 500 Mbps Domestic bandwidth
 • 10Mbps/5Mbps International bandwidth
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
540.000
VND/tháng
 • 2vCore CPU
 • 2GB RAM
 • 40GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • 500 Mbps Domestic bandwidth
 • 10Mbps/5Mbps International bandwidth
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
1080.000
VND/tháng
 • 2vCore CPU
 • 4GB RAM
 • 60GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • 500 Mbps Domestic bandwidth
 • 10Mbps/5Mbps International bandwidth
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
1.850.000
VND/tháng
 • 4vCore CPU
 • 8GB RAM
 • 200GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • 500 Mbps Domestic bandwidth
 • 10Mbps/5Mbps International bandwidth
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
270.000
VND/tháng
 • 1vCore CPU
 • 1GB RAM
 • 20GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • 500 Mbps Domestic bandwidth
 • 10Mbps/5Mbps International bandwidth
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
450.000
VND/tháng
 • 1vCore CPU
 • 2GB RAM
 • 30GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • 500 Mbps Domestic bandwidth
 • 10Mbps/5Mbps International bandwidth
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
540.000
VND/tháng
 • 2vCore CPU
 • 2GB RAM
 • 40GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • 500 Mbps Domestic bandwidth
 • 10Mbps/5Mbps International bandwidth
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
1080.000
VND/tháng
 • 2vCore CPU
 • 4GB RAM
 • 60GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • 500 Mbps Domestic bandwidth
 • 10Mbps/5Mbps International bandwidth
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
1.850.000
VND/tháng
 • 4vCore CPU
 • 8GB RAM
 • 200GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • 500 Mbps Domestic bandwidth
 • 10Mbps/5Mbps International bandwidth
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
270.000
VND/tháng
 • 1vCore CPU
 • 1GB RAM
 • 20GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • 500 Mbps Domestic bandwidth
 • 10Mbps/5Mbps International bandwidth
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
450.000
VND/tháng
 • 1vCore CPU
 • 2GB RAM
 • 30GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • 500 Mbps Domestic bandwidth
 • 10Mbps/5Mbps International bandwidth
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
540.000
VND/tháng
 • 2vCore CPU
 • 2GB RAM
 • 40GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • 500 Mbps Domestic bandwidth
 • 10Mbps/5Mbps International bandwidth
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
1080.000
VND/tháng
 • 2vCore CPU
 • 4GB RAM
 • 60GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • 500 Mbps Domestic bandwidth
 • 10Mbps/5Mbps International bandwidth
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
1.850.000
VND/tháng
 • 4vCore CPU
 • 8GB RAM
 • 200GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • 500 Mbps Domestic bandwidth
 • 10Mbps/5Mbps International bandwidth
 • Support 24/7
Đăng ký ngay

* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT. Áp dụng cho tất cả các Server khởi tạo mới hoặc gia hạn/nâng cấp.

Lựa chọn gói cho bạn
vCPU
RAM
ROOT DISK (SSD)
DATA DISK (SSD)
DATA DISK (HDD)
PUBLIC IP
Lựa chọn gói cho bạn
Khởi tạo ngay

* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.
* Vui lòng liên hệ 1900.2010 nếu quý khách có nhu cầu khác.
Addons
#

Backup

Phí dịch vụ được tính bằng 30% giá ổ cứng tương ứng. Khách hàng có thể lựa chọn chu kỳ, thời gian và số lượng bản lưu trữ.

#

VPN

Hỗ trợ nhiều mạng Private độc lập, Load-balancer, VPN Client to Site, VPN Site to Site... (400.000VND/tháng)

#

CMC Security Scanning

Công cụ rà quét lỗ hổng bảo mật miễn phí của CMC và IBM, đưa ra các cảnh báo và hướng dẫn vá lỗ hổng định kỳ 1 tuần 1 lần. Chi tiết >>

#

SSL Certificates

Chứng chỉ SSL bảo mật cho website của bạn. Liên hệ để biết thêm chi tiết.

#

Akamai anti DDoS

CMC Cloud cung cấp giải pháp chống DDos của Akamai giúp cho khách hàng có thể dễ dàng ngăn chặn các cuộc tấn công vào website, các ứng dụng và hệ thống máy chủ của mình. Chi tiết >>

Bảng giá Elastic GPU
Hệ điều hành
Chọn loại GPU NVIDIA

CMC Data Center chuẩn Tier 3 duy nhất tại Việt Nam với chứng chỉ bảo mật PCI DSS.

CentOs: Bản CentOS 7.0

37.800.000
VND/tháng
 • 1 GPU 32GB RAM
 • 4vCore CPU
 • 10GB RAM
 • 100GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • Unlimited Bandwidth
 • 500 Mbps Network
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
38.300.000
VND/tháng
 • 1 GPU 32GB RAM
 • 6vCore CPU
 • 12GB RAM
 • 100GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • Unlimited Bandwidth
 • 500 Mbps Network
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
38.900.000
VND/tháng
 • 1 GPU 32GB RAM
 • 8vCore CPU
 • 16GB RAM
 • 100GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • Unlimited Bandwidth
 • 500 Mbps Network
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
40.000.000
VND/tháng
 • 1 GPU 32GB RAM
 • 10vCore CPU
 • 24GB RAM
 • 100GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • Unlimited Bandwidth
 • 500 Mbps Network
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
44.100.000
VND/tháng
 • 1 GPU 32GB RAM
 • 24vCore CPU
 • 48GB RAM
 • 100GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • Unlimited Bandwidth
 • 500 Mbps Network
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
Lựa chọn gói cho bạn
Core CPU
RAM
SSD DISK
HDD DISK
PUBLIC IP
GPU 32 GB RAM
Lựa chọn gói cho bạn
Khởi tạo ngay

* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.
* Vui lòng liên hệ 1900.2010 nếu quý khách có nhu cầu khác.
6.800.000
VND/tháng
 • 1 dedicated GPU
 • 4vCore CPU
 • 10GB RAM
 • 100GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • Unlimited Bandwidth
 • 500 Mbps Network
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
7.300.000
VND/tháng
 • 1 dedicated GPU
 • 6vCore CPU
 • 12GB RAM
 • 100GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • Unlimited Bandwidth
 • 500 Mbps Network
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
7.900.000
VND/tháng
 • 1 dedicated GPU
 • 8vCore CPU
 • 16GB RAM
 • 100GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • Unlimited Bandwidth
 • 500 Mbps Network
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
9.000.000
VND/tháng
 • 1 dedicated GPU
 • 10vCore CPU
 • 24GB RAM
 • 100GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • Unlimited Bandwidth
 • 500 Mbps Network
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
13.100.000
VND/tháng
 • 1 dedicated GPU
 • 24vCore CPU
 • 48GB RAM
 • 100GB SSD Disk
 • 1 Public IP
 • Unlimited Bandwidth
 • 500 Mbps Network
 • Support 24/7
Đăng ký ngay
Lựa chọn gói cho bạn
Core CPU
RAM
SSD DISK
HDD DISK
PUBLIC IP
GPU dedicated
Lựa chọn gói cho bạn
Khởi tạo ngay

* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.
* Vui lòng liên hệ 1900.2010 nếu quý khách có nhu cầu khác.
Bảng giá CMC Social Listening
Tên gói
 • Số lượng Campaign
 • Số lượng Agent (Cho nhân viên)
 • Định vị thương hiệu
 • Theo dõi đối thủ
 • Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
 • Hỗ trợ xử lý khủng hoảng truyền thông
 • Số lượng từ khoá
 • Dùng thử miễn phí 1 tuần

Small Shop
1,499,000 VND/tháng
 • 1
 • 1
 • #
 • #
 • #
 • #
 • Không giới hạn
 • #
Đăng ký ngay
Small Biz
4,999,000 VND/tháng
 • 4
 • 5
 • #
 • #
 • #
 • #
 • Không giới hạn
 • #
Đăng ký ngay
Medium Biz
9,999,000 VND/tháng
 • 10
 • 10
 • #
 • #
 • #
 • #
 • Không giới hạn
 • #
Đăng ký ngay
Enterprise
Liên hệ
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • #
 • #
 • #
 • #
 • Không giới hạn
 • #
Đăng ký ngay

* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.

Upload free & 1.000GB download free
Cold Storage
Download - Cold:
250 VNĐ/GB
* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.

Đăng ký ngay
-->
Gửi câu hỏi tại đây